بایگانی

پروتکل زمان شبکه (NTP)

پروتکل زمانی شبکه است که  برای همزمانی کلاک بین سیستم های کامپیوتری در یک شبکه استفاده می شود.

NTP که اختصار Network Time Protocol است یکی از پروتکل های قدیمی شبکه است. NTP قصد دارد تمام کامپیوتر های موجود در شبکه را در کمتر از چند میلی ثانیه با تایم جهانی هماهنگ کند و معمولا می تواند زمان را در بین میلی ثانیه بر روی اینترنت نگه دارد و می تواند به زمانی در حدود ۱ میلی ثانیه در شبکه های LAN تحت شرایط ایده آل برسد. پیاده سازی ارسال و دریافت timestamps با بهره گیری از پروتکل UDP بر روی پورت ۱۲۳ انجام می شود. همچنین می توان با پخش رادیویی یا ارسال اطلاعات و پیامها از یک کامپیوتر مرکزی به سایر کامپیوتر ها , برای این منظور استفاده کرد .

NTP از UTC (مخفف Coordinate Universal Time) به عنوان منبع دقیق استاندارد زمانی استفاده می کند. UTC الگوریتم NTP را قادر می سازد تا بدون در نظر گرفتن تنظیمات نواحی زمانی (Time Zones) در تمام جهان مورد استفاده قرار گیرد. Time Zones, تقسیم بندی جغرافیایی جهان به ۱۵ قسمت است که از گرینویچ واقع در انگلستان شروع می شود و کارش این است که ساعت مناطق مختلف جهان را نشان دهد.

یکی از مزایای داشتن زمان دقیق این است که log ها و پیام هایی که توسط دستگاه ها تولید می شوند بهتر می تواند مورد بررسی و جمع آوری قرار گیرد. در واقع اگر ۲۰ روتر داشته باشیم و آنها پیام های مختلفی را گزارش دهند و دارای یک تایم یکسان باشند ما به سادگی می توانیم تمام این پیام ها مربوط به این بازه زمانی را در سرور مربوطه ببینیم. معمولا این سرور به عنوان syslog سرور شناخته می شود.

ترجیحا از NTP ورژن ۳ استفاده کنید تا از ویژگی Authentication آن , برای update ها بتوانید استفاده کنید. جمع آوری log های دستگاه های شبکه از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوانید از اتفاقات شبکه باخبر شوید و برای اینکه بتوانید اطلاعات این log ها را بهتر و دقیق تر بررسی کنید باید زمان تمام دستگاه ها یکسان باشد.